Karir

Ang resumé ay naglalaman ng mga

kredensiyal ng isang aplikanteng umaasang

magkaroon ng trabaho.

Ang employer naman ang nagbabasa ng

resumé at pumapanayam sa aplikante upang

malaman kung karapat-dapat siyang tanggapin ng

kompanya.

Ngayon, sa kolehiyo, ay tinuturuan kami

ng tamang paggawa ng resumé upang maging

kahanga-hanga ito sa mga mata ng employer

bagamat alam namin na sa taas ng unemployment rate

ngayon, masuwerte na kami kung sa pagtatapos ng

pag-aaral ay makakahanap pa kami ng employer na

magbibigay-pansin sa aming resumé at papalaring

tanggapin sa trabaho.

Ilang buwan na lamang ang nalalabi para

ipagbunyi namin ang pagtatapos ng pag-aaral sa

kolehiyo. Maraming mga magulang ang umaasang

maiaahon na sila sa kahirapan ng kanilang mga

anak. Ngunit kasabay nito ang pagtaas muli ng

unemployment rate. Madaragdagan na naman ng libu-

libo ang mga taong maghahanap ng trabaho sa

classified ads ng mga diyaryo, sa internet, sa job fair, o

sa mga call centers. Ibabalita na naman sa telebisyon

kung ilang milyong Pilipino ang wala pa ring

trabaho. Pagkatapos ay iaanunsiyo nila na samu’t

saring trabaho ang nag-aantay sa mga Pinoy sa

Australia, Canada, Middle East at kung saan

pang lupalop ng mundo. Idagdag pa ang patuloy

na pagbubukas ng mga call center maging sa lupa

mismo ng itinuturing na premyadong unibersidad

ng bansa. Tila parang hinihakayat pa ang mga tao

na maglingkod sa mga dayuhan.

Natapos na naming isulat ang aming

mga resumé at masayang sinabi ng aming guro na

mahusay ang pagkakagawa namin. Eh ano naman?

Sigurado bang magkakaroon kami ng trabaho?

Saan? Sa call center? ▪

Mimah Bartolome