Going Indie in CSSP: Honeylet “Honeylet” Talusan Santos

Honeylet “Honeylet” Talusan Santos, Sociology Department Representative
2nd Year, BA Sociology

Founding Member, MAGKAISA! CSSP
Features Editor, The Sentinel (The Official Newsletter of MAGKAISA! CSSP)
Magkaisa! CSSP Representative, Nagkakaisang Iskolar Para sa Pamantasan at Sambayanan (KAISA)
Property Custodian, Sons and Daughters of Mary Choir
Member, Sanlakas Youth, UP Diliman

Awards and Achievements:
College Scholar, 1st and 2nd Sem (08-09)

“Kailangan natin ng konsehong handang magsulong ng mga gawain at serbisyong makabuluhan at tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Naniniwala tayo sa inclusive activism. Nais nating maging isa ang ating departamento at kolehiyo. Kasama sa ating plataporma ang mga bagong lipat upang sila ay maging kabahagi at makasalamuha natin. Nais nating marinig ang boses ng bawat isa at tunay na katawanin ang kanilang mga interes.
Tayo ay pumapasok sa mga silid-aralan upang ibahagi sa kanila ang ating mga proyektong nais na maisakatuparan. Tayo ay namimigay ng mga plataporma upang malaman ng ating kapwa mag-aaral ang ating mga plano para sa kolehiyo.
Naitatag ang Magkaisa CSSP noong ikasiyam ng Setyembre taong 2009. Ito ay naglalayon na mapag-isa ang mga departamento ng ating kolehiyo. Naniniwala tayo sa mga prinsipyo ng KAISA. Nais nating maging maalam ang ating mga kapwa mag-aaral sa mga nagaganap sa ating paligid. Nais nating isulong ang Academic Excellence at Social Justice.
Nais natin ng representasyon na tunay na kakatawan sa mga interes ng mga mag-aaral, hindi lamang ng isang organisasyon, kundi nating lahat.”