EL RABO MAYOR - Breaded Chicken

Ang breaded chicken ay isang konsepto sa agham ng pagluluto kung saan dumaraan ang isang manok sa isang nakapanghihilakbot at tunay na nakalulungkot na proseso:

Ang pagdurusa ng isang manok ay nagsisimula sa kaniyang walang saysay na pakikipaglaban para sa kaniyang buhay, kung saan sa huli ay magugupo siya at gigilitan ng leeg. Sumunod rito ay lalapastanganin ang kaniyang bangkay sa pamamagitan ng pagtanggal ng balahibo nito at pagpuputol-putol ng kaniyang mga bahagi ng katawan.

Marahil ay karumaldumal na ang nangyari sa kanya ngunit tunay ngang malupit ang tadhana; kabahagi din ang kaniyang mga supling sa prosesong ito:

Isa sa kaniyang mga itlog ay babasagin ng walang habas sa isang sisidlan, lalagyan ng asin at gugutay-gutayin. Ilulubog naman ang naturang manok sa kung ano mang natira sa kaniyang anak atsaka sila pagugulungin sa pulbos ng harina at paminta. Pahihirapan sila sa pamamagitan ng paglubog sa kumukulong mantika at hahanguin lamang kapag golden brown na ang mga ito. Sa huli ay luluray-lurayin naman ng mga matatalas na ngipin ang laman ng mag-ina at ilalaman sa tiyan ng mga nagpahirap din sa mga ito.

Ngunit matapos ng lahat ng nakalulungkot na mga pangyayari, marahil ang karamihan ay sasang-ayon sa akin na masarap ang breaded chicken. Ang lutong ng balat nito, ang manok na manok na katas sa bawat kagat… Isang kongkretong halimbawa na lamang ng konsepto ng breaded chicken ay ang Chickenjoy.

Ang bawat kagat ng Chickenjoy ay nagdudulot ng hindi maunawang kaligayahan; sa tunog ng nadudurog na balat nito wari’y haplos sa iyong diwang uhaw sa pagkalinga; sa bawat nguya ay matinding pagsidhi ng damdamin.

Hindi lamang sa mga manok angkop ang breaded chicken principle. Ang mga tao ay napapasailalim din sa konseptong ito. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin kung saan wala tayong kalaban-laban sa mga kaapihan ng mga di nakikitang mga elemento; ginulpi, pinagkaisahan, pinagpasasaan, niyurak ang pagkatao, idinamay pati ang pamilya mo at pagkaraan nito ay iluluto sa sariling mantika at pakikinabangan ang iyong mga pinaghirapan.

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, dapat nating tandaan na kahit napakasakit ng proseso ng breaded chicken ay nagbubunga ito ng mabuti: ang Chickenjoy na ating inaasam. Ang masarap na tagumpay sa laban, ang ani ng mabuting saka, ang tag-araw matapos ang tag-ulan, ang bukang-liwayway na bumabasag sa dilim ng kahapon.

Crispylicious, Juicylicious, Chickenjoy.

Chickenjoy lang katapat nito. ▪